Metodologia

Home / Metodologia

LINE BARCELONA, aplicant una filosofía de traball col.laboratiu, persegueix l’aprofitament màxim de l’eina BIM, per aconseguir una millora continua, minimitzar els malbarataments i maximitzar el valor del producte final definit pel client. Amb el desenvolupament de la Gestió Integrada del Projecte (o IPD– Integrated Project Delivery) s’integren Lean i BIM (Building Information Modelling). L’ús d’ambdues plataformes en un mateix projecte permet treballar de manera més col.laborativa e integrada, facilitant la presa de decisions.

Llegir més